Concursul planurilor de afaceri

Rezultatele finale ale Concursului de selecție a planurilor de afaceri

Programarea candidaților la interviu 26 - 29.04.2022.

Rezultate Etapa a II-a - după contestații - Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri

Rezultate Etapa a II-a - Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri

Rezultate Etapa I - Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Metodologia pentru selecția planurilor de afaceri

Anexa 1 - Grila de verificare a eligibilității planului de afaceri

Anexa 1.1 - Declarație privind evitarea incompatibilității

Anexa 1.2 - Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 2 - Grila de evaluare a planului de afaceri

Anexa 3 - Tabel Domenii specializare inteligentă / Sectoare economice

Anexa 4 - Template plan de afaceri

Anexa 5 - Macheta financiară a planului de afaceri

Calendarul concursului de selecție a planurilor de afaceri

Ghid Innotech Student

Candidații la concurs care provin din afara grupului țintă actual al proiectului AntRES 2.0 (cei care nu au absolvit cursul de competențe antreprenoriale în cadrul acestui proiect), vor depune și
următoarele documente:

Inovare - Definiții

Image

Inovarea
reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ pe piaţă sau implementarea unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii.
Un produs nou sau îmbunătăţit este implementat atunci când este introdus pe piaţă. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operaţiile din cadrul întreprinderii.
Întregul proces al inovării cuprinde etape ştiinţifice, tehnologice, organizatorice, financiare şi comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse, procese în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activităţii de cercetare, sau al unei invenţii, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunătăţit.
Unele activităţi realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activităţi noi, dar sunt necesare în procesul inovării.
 
 
Inovarea de produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri şi servicii noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor şi serviciilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine de inovarea de proces.
 
Inovare de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
Inovările de proces se referă la metode noi pentru scăderea costurilor unitare de producţie sau de livrare (care pot să nu aducă nici o schimbare asupra produsului în sine), metode noi pentru îmbunătăţirea calităţii produsului sau livrării acestuia (care pot să nu includă schimbări în caracteristicile funcţionale sau să nu aducă utilizări noi ale produsului) sau metode noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru producerea şi distribuţia unui produs nou sau semnificativ îmbunătăţit (în aceste cazuri va fi vorba şi despre o inovare de produs).
Metodele de producţie implică tehnici, echipamente şi software utilizate pentru producerea bunurilor. Aceste metode vor contribui la scăderea costurilor unitare ale producţiei sau la îmbunătăţirea calităţii producţiei.
Metodele de livrare privesc logistica întreprinderii şi echipamentele incluse, software şi tehnici în vederea identificării rezultatelor, a alocării materialelor din întreprindere sau livrării produselor finale.
Inovările de proces includ metode semnificativ îmbunătăţite sau noi pentru oferirea şi crearea serviciilor. Acestea implică schimbări semnificative în software-ul folosit în întreprinderile orientate către servicii sau în tehnicile folosite pentru livrarea serviciilor având ca bază rezultate de cercetare – dezvoltare sau idei brevetate.
Inovările de proces acoperă de asemenea tehnici, echipamente şi software-uri noi sau semnificativ îmbunătăţite, pentru activităţile suport auxiliare, precum achiziţiile, contabilitatea, informatizarea sau mentenanţa. Implementarea TIC (Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării) nouă sau îmbunătăţită reprezintă o inovare de proces dacă intenţionează să îmbunătăţească eficienţa şi/sau calitatea activităţii suport auxiliare.

Inovarea organizațională
Inovare organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
Image

Contact

Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61

antres20.ugal@gmail.com